Uganda Birding Safari, Kampala and Lake Mburo 7 days

January 24th, 2013|Birding Safaris in Uganda|

7 Days Short Uganda Birding Safari Tour in Kampala and Lake Mburo Overview of the 7 Days Short Uganda Birding Safari Tour in Kampala and Lake Mburo The 7 Days Short Uganda Birding Safari in Kampala and Lake Mburo allows [...]